Oficjalna strona stowarzyszenia
CARLO ACUTIS
i Sprawy Kanonizacji Błogosławionego Carlo Acutisa
"Być zawsze  
 połączonym z Jezusem
 - oto mój  
 plan na życie"

Prezentacja

Cytat z przedmowy Kardynała Angelo Comastri:

Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie. Tymi prostymi słowami Carlo Acutis, chłopiec, który zmarł na białaczkę, przedstawia istotę swojego krótkiego życia: żyć z Jezusem, dla Jezusa, w Jezusie. (…) Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie marnując nawet jednej minuty na to, co nie podobałoby się Bogu.” Nas także Carlo prosi o to samo: prosi o to, by dać świadectwo Ewangelii poprzez pryzmat naszego życia, tak aby każdy z nas mógł być światłem, które oświetli drogę innym.
 

Cytat z przedmowy Biskupa: Jego Ekscelencji Michelangela M. Tiribilli:

Nastolatek naszych czasów, jak wielu innych, aktywny w szkole, posiadający grono przyjaciół, wielki ekspert (jak na swój wiek) w dziedzinie komputerów. A przez wszystko, co robił przenikało jego osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem.
Carlo Acutis staje się świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa, zawierza się Najświętszej Maryi Pannie, żyje w łasce uświęcającej i opowiada swoim rówieśnikom o poruszającym doświadczeniu spotkania z Bogiem.
Jego pokarmem jest codzienna Eucharystia, z entuzjazmem uczestniczy we Mszy Świętej, spędza całe godziny przed Najświętszym Sakramentem. Jego doświadczenie i jego dojrzałość chrześcijańska świadczą o prawdziwości słów Ojca Świętego Benedykta XVI zawartych w adhortacji apostolskiej „Sacramentum Caritatis”: "Ofiara Mszy Świętej i adoracja Najświętszego Sakramentu pokrzepiają, wspierają, rozwijają miłość do Jezusa i gotowość do posługi Kościołowi."
Nadto, Carlo z czułym nabożeństwem oddaje się Matce Najświętszej, odmawia wiernie różaniec, i uznaje Ją, jako kochającą Matkę, ofiarując Jej swoje dobre uczynki i drobne wyrzeczenia.
Ten chłopiec, w niczym nieróżniący się od kolegów, jest autentycznym świadkiem, że Ewangelia może być całkowicie i dogłębnie przeżywana również przez nastolatka.
Jego krótkie życie złączone z Chrystusem, było światłem rzucającym promienie na drogę nie tylko tych, którzy go spotkali, ale może stać się nim również dla wszystkich tych, którzy będą chcieli poznać jego historię życia.  W moim przekonaniu ta pierwsza biografia Carla Acutisa zredagowana przez dr. Nicoli Gori, z jego uznaną umiejętnością opisową, pomoże współczesnym nastolatkom często uwikłanym w różne problemy i uzależnionym od środków masowego przekazu, zastanowić się nad sensem własnego życia i nad wartościami ewangelicznymi potrzebnymi do pełnej jego realizacji.

Patrząc na tego nastolatka niczym niewyróżniającego się z grona swych kolegów, który pozwolił ogarnąć się przyjaźnią Chrystusa i właśnie przez to doświadczył prawdziwej radości, nasi młodzi ludzie nabiorą przekonania, że takie doświadczenie życiowe niczego nie odbiera z bogactwa i pełni młodzieńczych lat, ale dowartościowuje je jeszcze bardziej.

Ewangeliczne świadectwo naszego Carla to nie tylko bodziec dla dzisiejszych nastolatków, ale znak, który prowokuje proboszczów, księży i wychowawców, aby zadali sobie pytanie o skuteczność kształcenia młodych ludzi w naszych wspólnotach parafialnych i o to, jak uczynić je bardziej efektywnym i skutecznym.

.